DateTime::Locale::kea_CV(3) Locale data examples for the kea-CV locale.

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Kabuverdianu Cape Verde locale.

Days

Wide (format)

 sigunda-fera
 tersa-fera
 kuarta-fera
 kinta-fera
 sesta-fera
 sabadu
 dumingu

Abbreviated (format)

 sig
 ter
 kua
 kin
 ses
 sab
 dum

Narrow (format)

 S
 T
 K
 K
 S
 S
 D

Wide (stand-alone)

 sigunda-fera
 tersa-fera
 kuarta-fera
 kinta-fera
 sesta-fera
 sabadu
 dumingu

Abbreviated (stand-alone)

 sig
 ter
 kua
 kin
 ses
 sab
 dum

Narrow (stand-alone)

 s
 t
 k
 k
 s
 s
 d

Months

Wide (format)

 Janeru
 Febreru
 Marsu
 Abril
 Maiu
 Junhu
 Julhu
 Agostu
 Setenbru
 Otubru
 Nuvenbru
 Dizenbru

Abbreviated (format)

 Jan
 Feb
 Mar
 Abr
 Mai
 Jun
 Jul
 Ago
 Set
 Otu
 Nuv
 Diz

Narrow (format)

 J
 F
 M
 A
 M
 J
 J
 A
 S
 O
 N
 D

Wide (stand-alone)

 Janeru
 Febreru
 Marsu
 Abril
 Maiu
 Junhu
 Julhu
 Agostu
 Setenbru
 Otubru
 Nuvenbru
 Dizenbru

Abbreviated (stand-alone)

 Jan
 Feb
 Mar
 Abr
 Mai
 Jun
 Jul
 Ago
 Set
 Otu
 Nuv
 Diz

Narrow (stand-alone)

 J
 F
 M
 A
 M
 J
 J
 A
 S
 O
 N
 D

Quarters

Wide (format)

 1º trimestri
 2º trimestri
 3º trimestri
 4º trimestri

Abbreviated (format)

 T1
 T2
 T3
 T4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 1º trimestri
 2º trimestri
 3º trimestri
 4º trimestri

Abbreviated (stand-alone)

 T1
 T2
 T3
 T4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 Antis di Kristu
 Dispos di Kristu

Abbreviated (format)

 AK
 DK

Narrow (format)

 AK
 DK

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = tersa-fera, 5 di Febreru di 2008
  1995-12-22T09:05:02 = sesta-fera, 22 di Dizenbru di 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = sabadu, 15 di Setenbru di -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 di Febreru di 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 di Dizenbru di 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 di Setenbru di -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Feb 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Diz 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Set -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = tersa-fera, 5 di Febreru di 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = sesta-fera, 22 di Dizenbru di 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = sabadu, 15 di Setenbru di -10 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 di Febreru di 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 di Dizenbru di 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 di Setenbru di -10 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Feb 2008 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Diz 1995 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Set -10 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5/2/2008 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/9/-10 04:44

Available Formats

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = ter
  1995-12-22T09:05:02 = ses
 -0010-09-15T04:44:23 = sab

EHm (E, HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = ter, 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = ses, 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = sab, 04:44

EHms (E, HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = ter, 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = ses, 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = sab, 04:44:23

Ed (E, d)

  2008-02-05T18:30:30 = ter, 5
  1995-12-22T09:05:02 = ses, 22
 -0010-09-15T04:44:23 = sab, 15

Ehm (E, h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = ter, 6:30 pm
  1995-12-22T09:05:02 = ses, 9:05 am
 -0010-09-15T04:44:23 = sab, 4:44 am

Ehms (E, h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = ter, 6:30:30 pm
  1995-12-22T09:05:02 = ses, 9:05:02 am
 -0010-09-15T04:44:23 = sab, 4:44:23 am

Gy (y G)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 DK
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 DK
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 AK

GyMMM (MMM 'di' y G)

  2008-02-05T18:30:30 = Feb di 2008 DK
  1995-12-22T09:05:02 = Diz di 1995 DK
 -0010-09-15T04:44:23 = Set di -10 AK

GyMMMEd (E, d 'di' MMM 'di' y G)

  2008-02-05T18:30:30 = ter, 5 di Feb di 2008 DK
  1995-12-22T09:05:02 = ses, 22 di Diz di 1995 DK
 -0010-09-15T04:44:23 = sab, 15 di Set di -10 AK

GyMMMd (d 'di' MMM 'di' y G)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 di Feb di 2008 DK
  1995-12-22T09:05:02 = 22 di Diz di 1995 DK
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 di Set di -10 AK

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E, dd/MM)

  2008-02-05T18:30:30 = ter, 05/02
  1995-12-22T09:05:02 = ses, 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = sab, 15/09

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = Feb
  1995-12-22T09:05:02 = Diz
 -0010-09-15T04:44:23 = Set

MMMEd (E, d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = ter, 5 Feb
  1995-12-22T09:05:02 = ses, 22 Diz
 -0010-09-15T04:44:23 = sab, 15 Set

MMMMEd (E, d 'di' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = ter, 5 di Febreru
  1995-12-22T09:05:02 = ses, 22 di Dizenbru
 -0010-09-15T04:44:23 = sab, 15 di Setenbru

MMMMd (d 'di' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 di Febreru
  1995-12-22T09:05:02 = 22 di Dizenbru
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 di Setenbru

MMMd (d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Feb
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Diz
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Set

MMdd (dd/MM)

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09

Md (dd/MM)

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 pm
  1995-12-22T09:05:02 = 9 am
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 am

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 pm
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 am
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 am

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 pm
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 am
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 am

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 pm UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 am UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 am UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 pm UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 am UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 am UTC

mmss (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (MM/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 02/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 09/-10

yMEd (E, dd/MM/y)

  2008-02-05T18:30:30 = ter, 05/02/2008
  1995-12-22T09:05:02 = ses, 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = sab, 15/09/-10

yMM (MM/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 02/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 09/-10

yMMM (MMM 'di' y)

  2008-02-05T18:30:30 = Feb di 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Diz di 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Set di -10

yMMMEd (E, d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = ter, 5 Feb 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ses, 22 Diz 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = sab, 15 Set -10

yMMMM (MMMM 'di' y)

  2008-02-05T18:30:30 = Febreru di 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Dizenbru di 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Setenbru di -10

yMMMd (d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 Feb 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 Diz 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 Set -10

yMd (dd/MM/y)

  2008-02-05T18:30:30 = 05/02/2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22/12/1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15/09/-10

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = T1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = T4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = T3 -10

yQQQQ (QQQQ 'di' y)

  2008-02-05T18:30:30 = 1º trimestri di 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 4º trimestri di 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 3º trimestri di -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (sigunda-fera)

SUPPORT

See DateTime::Locale.