DateTime::Locale::lb(3) Locale data examples for the lb locale.

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Luxembourgish locale.

Days

Wide (format)

 Méindeg
 Dënschdeg
 Mëttwoch
 Donneschdeg
 Freideg
 Samschdeg
 Sonndeg

Abbreviated (format)

 Méi.
 Dën.
 Mët.
 Don.
 Fre.
 Sam.
 Son.

Narrow (format)

 M
 D
 M
 D
 F
 S
 S

Wide (stand-alone)

 Méindeg
 Dënschdeg
 Mëttwoch
 Donneschdeg
 Freideg
 Samschdeg
 Sonndeg

Abbreviated (stand-alone)

 Méi
 Dën
 Mët
 Don
 Fre
 Sam
 Son

Narrow (stand-alone)

 M
 D
 M
 D
 F
 S
 S

Months

Wide (format)

 Januar
 Februar
 Mäerz
 Abrëll
 Mee
 Juni
 Juli
 August
 September
 Oktober
 November
 Dezember

Abbreviated (format)

 Jan.
 Feb.
 Mäe.
 Abr.
 Mee
 Juni
 Juli
 Aug.
 Sep.
 Okt.
 Nov.
 Dez.

Narrow (format)

 J
 F
 M
 A
 M
 J
 J
 A
 S
 O
 N
 D

Wide (stand-alone)

 Januar
 Februar
 Mäerz
 Abrëll
 Mee
 Juni
 Juli
 August
 September
 Oktober
 November
 Dezember

Abbreviated (stand-alone)

 Jan
 Feb
 Mäe
 Abr
 Mee
 Jun
 Jul
 Aug
 Sep
 Okt
 Nov
 Dez

Narrow (stand-alone)

 J
 F
 M
 A
 M
 J
 J
 A
 S
 O
 N
 D

Quarters

Wide (format)

 1. Quartal
 2. Quartal
 3. Quartal
 4. Quartal

Abbreviated (format)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 1. Quartal
 2. Quartal
 3. Quartal
 4. Quartal

Abbreviated (stand-alone)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 v. Chr.
 n. Chr.

Abbreviated (format)

 v. Chr.
 n. Chr.

Narrow (format)

 v. Chr.
 n. Chr.

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Dënschdeg, 5. Februar 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Freideg, 22. Dezember 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Samschdeg, 15. September -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5. Februar 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22. Dezember 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15. September -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5. Feb. 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22. Dez. 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15. Sep. -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05.02.08
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12.95
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = Dënschdeg, 5. Februar 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = Freideg, 22. Dezember 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = Samschdeg, 15. September -10 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5. Februar 2008 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22. Dezember 1995 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15. September -10 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5. Feb. 2008 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22. Dez. 1995 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 15. Sep. -10 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 05.02.08 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12.95 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.09.-10 04:44

Available Formats

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = Dën
  1995-12-22T09:05:02 = Fre
 -0010-09-15T04:44:23 = Sam

EHm (E, HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = Dën., 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = Fre., 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = Sam., 04:44

EHms (E, HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = Dën., 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = Fre., 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = Sam., 04:44:23

Ed (E, d.)

  2008-02-05T18:30:30 = Dën., 5.
  1995-12-22T09:05:02 = Fre., 22.
 -0010-09-15T04:44:23 = Sam., 15.

Ehm (E, h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = Dën., 6:30 nomëttes
  1995-12-22T09:05:02 = Fre., 9:05 moies
 -0010-09-15T04:44:23 = Sam., 4:44 moies

Ehms (E, h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = Dën., 6:30:30 nomëttes
  1995-12-22T09:05:02 = Fre., 9:05:02 moies
 -0010-09-15T04:44:23 = Sam., 4:44:23 moies

Gy (y G)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 n. Chr.
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 n. Chr.
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 v. Chr.

GyMMM (MMM y G)

  2008-02-05T18:30:30 = Feb. 2008 n. Chr.
  1995-12-22T09:05:02 = Dez. 1995 n. Chr.
 -0010-09-15T04:44:23 = Sep. -10 v. Chr.

GyMMMEd (E, d. MMM y G)

  2008-02-05T18:30:30 = Dën., 5. Feb. 2008 n. Chr.
  1995-12-22T09:05:02 = Fre., 22. Dez. 1995 n. Chr.
 -0010-09-15T04:44:23 = Sam., 15. Sep. -10 v. Chr.

GyMMMd (d. MMM y G)

  2008-02-05T18:30:30 = 5. Feb. 2008 n. Chr.
  1995-12-22T09:05:02 = 22. Dez. 1995 n. Chr.
 -0010-09-15T04:44:23 = 15. Sep. -10 v. Chr.

H (HH 'Auer')

  2008-02-05T18:30:30 = 18 Auer
  1995-12-22T09:05:02 = 09 Auer
 -0010-09-15T04:44:23 = 04 Auer

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E, d.M.)

  2008-02-05T18:30:30 = Dën., 5.2.
  1995-12-22T09:05:02 = Fre., 22.12.
 -0010-09-15T04:44:23 = Sam., 15.9.

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = Feb
  1995-12-22T09:05:02 = Dez
 -0010-09-15T04:44:23 = Sep

MMMEd (E, d. MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = Dën., 5. Feb.
  1995-12-22T09:05:02 = Fre., 22. Dez.
 -0010-09-15T04:44:23 = Sam., 15. Sep.

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Februar 5
  1995-12-22T09:05:02 = Dezember 22
 -0010-09-15T04:44:23 = September 15

MMMd (d. MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5. Feb.
  1995-12-22T09:05:02 = 22. Dez.
 -0010-09-15T04:44:23 = 15. Sep.

Md (d.M.)

  2008-02-05T18:30:30 = 5.2.
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12.
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9.

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 nomëttes
  1995-12-22T09:05:02 = 9 moies
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 moies

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 nomëttes
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 moies
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 moies

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 nomëttes
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 moies
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 moies

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 nomëttes UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 moies UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 moies UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 nomëttes UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 moies UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 moies UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M.y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2.2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12.1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9.-10

yMEd (E, d.M.y)

  2008-02-05T18:30:30 = Dën., 5.2.2008
  1995-12-22T09:05:02 = Fre., 22.12.1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sam., 15.9.-10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Feb. 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Dez. 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sep. -10

yMMMEd (E, d. MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = Dën., 5. Feb. 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Fre., 22. Dez. 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Sam., 15. Sep. -10

yMMMM (y MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Februar
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Dezember
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 September

yMMMd (d. MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5. Feb. 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22. Dez. 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15. Sep. -10

yMd (d.M.y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5.2.2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9.-10

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = Q1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Q4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Q3 -10

yQQQQ (QQQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = 1. Quartal 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 4. Quartal 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 3. Quartal -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (Méindeg)

SUPPORT

See DateTime::Locale.