DateTime::Locale::or(3) Locale data examples for the or locale.

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Oriya locale.

Days

Wide (format)

 ସୋମବାର
 ମଙ୍ଗଳବାର
 ବୁଧବାର
 ଗୁରୁବାର
 ଶୁକ୍ରବାର
 ଶନିବାର
 ରବିବାର

Abbreviated (format)

 ସୋମ
 ମଙ୍ଗଳ
 ବୁଧ
 ଗୁରୁ
 ଶୁକ୍ର
 ଶନି
 ରବି

Narrow (format)

 ସୋ
 ମ
 ବୁ
 ଗୁ
 ଶୁ
 ଶ
 ର

Wide (stand-alone)

 ସୋମବାର
 ମଙ୍ଗଳବାର
 ବୁଧବାର
 ଗୁରୁବାର
 ଶୁକ୍ରବାର
 ଶନିବାର
 ରବିବାର

Abbreviated (stand-alone)

 ସୋମ
 ମଙ୍ଗଳ
 ବୁଧ
 ଗୁରୁ
 ଶୁକ୍ର
 ଶନି
 ରବି

Narrow (stand-alone)

 ସୋ
 ମ
 ବୁ
 ଗୁ
 ଶୁ
 ଶ
 ର

Months

Wide (format)

 ଜାନୁଆରୀ
 ଫେବୃଆରୀ
 ମାର୍ଚ୍ଚ
 ଅପ୍ରେଲ
 ମଇ
 ଜୁନ
 ଜୁଲାଇ
 ଅଗଷ୍ଟ
 ସେପ୍ଟେମ୍ବର
 ଅକ୍ଟୋବର
 ନଭେମ୍ବର
 ଡିସେମ୍ବର

Abbreviated (format)

 ଜାନୁଆରୀ
 ଫେବୃଆରୀ
 ମାର୍ଚ୍ଚ
 ଅପ୍ରେଲ
 ମଇ
 ଜୁନ
 ଜୁଲାଇ
 ଅଗଷ୍ଟ
 ସେପ୍ଟେମ୍ବର
 ଅକ୍ଟୋବର
 ନଭେମ୍ବର
 ଡିସେମ୍ବର

Narrow (format)

 ଜା
 ଫେ
 ମା
 ଅ
 ମଇ
 ଜୁ
 ଜୁ
 ଅ
 ସେ
 ଅ
 ନ
 ଡି

Wide (stand-alone)

 ଜାନୁଆରୀ
 ଫେବୃଆରୀ
 ମାର୍ଚ୍ଚ
 ଅପ୍ରେଲ
 ମଇ
 ଜୁନ
 ଜୁଲାଇ
 ଅଗଷ୍ଟ
 ସେପ୍ଟେମ୍ବର
 ଅକ୍ଟୋବର
 ନଭେମ୍ବର
 ଡିସେମ୍ବର

Abbreviated (stand-alone)

 ଜାନୁଆରୀ
 ଫେବୃଆରୀ
 ମାର୍ଚ୍ଚ
 ଅପ୍ରେଲ
 ମଇ
 ଜୁନ
 ଜୁଲାଇ
 ଅଗଷ୍ଟ
 ସେପ୍ଟେମ୍ବର
 ଅକ୍ଟୋବର
 ନଭେମ୍ବର
 ଡିସେମ୍ବର

Narrow (stand-alone)

 ଜା
 ଫେ
 ମା
 ଅ
 ମଇ
 ଜୁ
 ଜୁ
 ଅ
 ସେ
 ଅ
 ନ
 ଡି

Quarters

Wide (format)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Abbreviated (format)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Abbreviated (stand-alone)

 Q1
 Q2
 Q3
 Q4

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 BCE
 CE

Abbreviated (format)

 BCE
 CE

Narrow (format)

 BCE
 CE

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳବାର, 5 ଫେବୃଆରୀ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ରବାର, 22 ଡିସେମ୍ବର 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନିବାର, 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ଫେବୃଆରୀ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ଡିସେମ୍ବର 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ଫେବୃଆରୀ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ଡିସେମ୍ବର 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5-2-08
  1995-12-22T09:05:02 = 22-12-95
 -0010-09-15T04:44:23 = 15-9--10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 pm UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 am UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 am UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 pm UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 am UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 am UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 pm
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 am
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 am

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 pm
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 am
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 am

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳବାର, 5 ଫେବୃଆରୀ 2008 6:30:30 pm UTC
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ରବାର, 22 ଡିସେମ୍ବର 1995 9:05:02 am UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନିବାର, 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର -10 4:44:23 am UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ଫେବୃଆରୀ 2008 6:30:30 pm UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ଡିସେମ୍ବର 1995 9:05:02 am UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର -10 4:44:23 am UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 ଫେବୃଆରୀ 2008 6:30:30 pm
  1995-12-22T09:05:02 = 22 ଡିସେମ୍ବର 1995 9:05:02 am
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର -10 4:44:23 am

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5-2-08 6:30 pm
  1995-12-22T09:05:02 = 22-12-95 9:05 am
 -0010-09-15T04:44:23 = 15-9--10 4:44 am

Available Formats

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି 04:44:23

Ed (d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5, ମଙ୍ଗଳ
  1995-12-22T09:05:02 = 22, ଶୁକ୍ର
 -0010-09-15T04:44:23 = 15, ଶନି

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ 6:30 pm
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର 9:05 am
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି 4:44 am

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = ମଙ୍ଗଳ 6:30:30 pm
  1995-12-22T09:05:02 = ଶୁକ୍ର 9:05:02 am
 -0010-09-15T04:44:23 = ଶନି 4:44:23 am

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = CE 2008
  1995-12-22T09:05:02 = CE 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = CE 2008 ଫେବୃଆରୀ
  1995-12-22T09:05:02 = CE 1995 ଡିସେମ୍ବର
 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = CE 2008 ଫେବୃଆରୀ 5, ମଙ୍ଗଳ
  1995-12-22T09:05:02 = CE 1995 ଡିସେମ୍ବର 22, ଶୁକ୍ର
 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, ଶନି

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = CE 2008 ଫେବୃଆରୀ 5
  1995-12-22T09:05:02 = CE 1995 ଡିସେମ୍ବର 22
 -0010-09-15T04:44:23 = BCE -10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (MM-dd, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 02-05, ମଙ୍ଗଳ
  1995-12-22T09:05:02 = 12-22, ଶୁକ୍ର
 -0010-09-15T04:44:23 = 09-15, ଶନି

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର

MMMEd (MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ 5, ମଙ୍ଗଳ
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର 22, ଶୁକ୍ର
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, ଶନି

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ 5
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର 22
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15

MMMd (MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ 5
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର 22
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15

MMdd (dd-MM)

  2008-02-05T18:30:30 = 05-02
  1995-12-22T09:05:02 = 22-12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15-09

Md (MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = 02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = 09-15

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 pm
  1995-12-22T09:05:02 = 9 am
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 am

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 pm
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 am
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 am

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 pm
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 am
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 am

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 pm UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 am UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 am UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 pm UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 am UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 am UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (y-MM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09

yMEd (y-MM-dd, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05, ମଙ୍ଗଳ
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22, ଶୁକ୍ର
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15, ଶନି

yMM (MM-y)

  2008-02-05T18:30:30 = 02-2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12-1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 09--10

yMMM (y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ଫେବୃଆରୀ
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ଡିସେମ୍ବର
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର

yMMMEd (y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ଫେବୃଆରୀ 5, ମଙ୍ଗଳ
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ଡିସେମ୍ବର 22, ଶୁକ୍ର
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, ଶନି

yMMMM (MMMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = ଫେବୃଆରୀ 2008
  1995-12-22T09:05:02 = ଡିସେମ୍ବର 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = ସେପ୍ଟେମ୍ବର -10

yMMMd (y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 ଫେବୃଆରୀ 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 ଡିସେମ୍ବର 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15

yMd (y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15

yQQQ (QQQ y)

  2008-02-05T18:30:30 = Q1 2008
  1995-12-22T09:05:02 = Q4 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = Q3 -10

yQQQQ (y QQQQ)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Q1
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Q4
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Q3

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

1 (ସୋମବାର)

SUPPORT

See DateTime::Locale.