Munin::Node::TLSServer(3) Implements the server side of the STARTTLS protocol

SYNOPSIS


# After receiving a STARTTLS request:
$tls = Munin::Node::TLSServer->new(...);
$tls->start_tls();

METHODS

new
 $tls = Munin::Node::TLSServer->new(...);

See Munin::Node::TLS for documentation for constructor arguments.

start_tls
 $tls->start_tls();

Process a STARTTLS request