DateTime::Locale::sah(3) Locale data examples for the sah locale.

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Sakha locale.

Days

Wide (format)

 Бэнидиэлинньик
 Оптуорунньук
 Сэрэдэ
 Чэппиэр
 Бээтиҥсэ
 Субуота
 Баскыһыанньа

Abbreviated (format)

 Бн
 Оп
 Сэ
 Чп
 Бэ
 Сб
 Бс

Narrow (format)

 Б
 О
 С
 Ч
 Б
 С
 Б

Wide (stand-alone)

 Бэнидиэлинньик
 Оптуорунньук
 Сэрэдэ
 Чэппиэр
 Бээтиҥсэ
 Субуота
 Баскыһыанньа

Abbreviated (stand-alone)

 Бн
 Оп
 Сэ
 Чп
 Бэ
 Сб
 Бс

Narrow (stand-alone)

 Б
 О
 С
 Ч
 Б
 С
 Б

Months

Wide (format)

 Тохсунньу
 Олунньу
 Кулун тутар
 Муус устар
 Ыам ыйын
 Бэс ыйын
 От ыйын
 Атырдьых ыйын
 Балаҕан ыйын
 Алтынньы
 Сэтинньи
 Ахсынньы

Abbreviated (format)

 Тохс
 Олун
 Клн_ттр
 Мус_уст
 Ыам_йн
 Бэс_йн
 От_йн
 Атрдь_йн
 Блҕн_йн
 Алт
 Сэт
 Ахс

Narrow (format)

 Т
 О
 К
 М
 Ы
 Б
 О
 А
 Б
 А
 С
 А

Wide (stand-alone)

 Тохсунньу
 Олунньу
 Кулун тутар
 Муус устар
 Ыам ыйын
 Бэс ыйын
 От ыйын
 Атырдьых ыйын
 Балаҕан ыйын
 Алтынньы
 Сэтинньи
 Ахсынньы

Abbreviated (stand-alone)

 Тохс
 Олун
 Клн_ттр
 Мус_уст
 Ыам_йн
 Бэс_йн
 От_йн
 Атрдь_йн
 Блҕн_йн
 Алт
 Сэт
 Ахс

Narrow (stand-alone)

 Т
 О
 К
 М
 Ы
 Б
 О
 А
 Б
 А
 С
 А

Quarters

Wide (format)

 1-кы кыбаартал
 2-с кыбаартал
 3-с кыбаартал
 4-с кыбаартал

Abbreviated (format)

 1-кы кб
 2-с кб
 3-с кб
 4-с кб

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 1-кы кыбаартал
 2-с кыбаартал
 3-с кыбаартал
 4-с кыбаартал

Abbreviated (stand-alone)

 1-кы кб
 2-с кб
 3-с кб
 4-с кб

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 б. э. и.
 б. э

Abbreviated (format)

 б. э. и.
 б. э

Narrow (format)

 б. э. и.
 б. э

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 сыл Олунньу 5 күнэ, Оптуорунньук
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 сыл Ахсынньы 22 күнэ, Бээтиҥсэ
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 сыл Балаҕан ыйын 15 күнэ, Субуота

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 2008, Олунньу 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995, Ахсынньы 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10, Балаҕан ыйын 15

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 2008, Олун 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995, Ахс 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10, Блҕн_йн 15

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 08/2/5
  1995-12-22T09:05:02 = 95/12/22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10/9/15

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 сыл Олунньу 5 күнэ, Оптуорунньук 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 сыл Ахсынньы 22 күнэ, Бээтиҥсэ 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 сыл Балаҕан ыйын 15 күнэ, Субуота 04:44:23 UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 2008, Олунньу 5 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 1995, Ахсынньы 22 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = -10, Балаҕан ыйын 15 04:44:23 UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 2008, Олун 5 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 1995, Ахс 22 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = -10, Блҕн_йн 15 04:44:23

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 08/2/5 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 95/12/22 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = -10/9/15 04:44

Available Formats

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = Оп
  1995-12-22T09:05:02 = Бэ
 -0010-09-15T04:44:23 = Сб

EHm (E HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = Оп 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = Бэ 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = Сб 04:44

EHms (E HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = Оп 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = Бэ 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = Сб 04:44:23

Ed (d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 5, Оп
  1995-12-22T09:05:02 = 22, Бэ
 -0010-09-15T04:44:23 = 15, Сб

Ehm (E h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = Оп 6:30 ЭК
  1995-12-22T09:05:02 = Бэ 9:05 ЭИ
 -0010-09-15T04:44:23 = Сб 4:44 ЭИ

Ehms (E h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = Оп 6:30:30 ЭК
  1995-12-22T09:05:02 = Бэ 9:05:02 ЭИ
 -0010-09-15T04:44:23 = Сб 4:44:23 ЭИ

Gy (G y)

  2008-02-05T18:30:30 = б. э 2008
  1995-12-22T09:05:02 = б. э 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = б. э. и. -10

GyMMM (G y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = б. э 2008 Олун
  1995-12-22T09:05:02 = б. э 1995 Ахс
 -0010-09-15T04:44:23 = б. э. и. -10 Блҕн_йн

GyMMMEd (G y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = б. э 2008 Олун 5, Оп
  1995-12-22T09:05:02 = б. э 1995 Ахс 22, Бэ
 -0010-09-15T04:44:23 = б. э. и. -10 Блҕн_йн 15, Сб

GyMMMd (G y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = б. э 2008 Олун 5
  1995-12-22T09:05:02 = б. э 1995 Ахс 22
 -0010-09-15T04:44:23 = б. э. и. -10 Блҕн_йн 15

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23 UTC

Hmv (HH:mm v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30 UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05 UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44 UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (MM-dd, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 02-05, Оп
  1995-12-22T09:05:02 = 12-22, Бэ
 -0010-09-15T04:44:23 = 09-15, Сб

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = Олун
  1995-12-22T09:05:02 = Ахс
 -0010-09-15T04:44:23 = Блҕн_йн

MMMEd (MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = Олун 5, Оп
  1995-12-22T09:05:02 = Ахс 22, Бэ
 -0010-09-15T04:44:23 = Блҕн_йн 15, Сб

MMMMd (MMMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Олунньу 5
  1995-12-22T09:05:02 = Ахсынньы 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Балаҕан ыйын 15

MMMd (MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = Олун 5
  1995-12-22T09:05:02 = Ахс 22
 -0010-09-15T04:44:23 = Блҕн_йн 15

Md (MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = 02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = 09-15

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 ЭК
  1995-12-22T09:05:02 = 9 ЭИ
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 ЭИ

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ЭК
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 ЭИ
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 ЭИ

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ЭК
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ЭИ
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ЭИ

hmsv (h:mm:ss a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 ЭК UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 ЭИ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 ЭИ UTC

hmv (h:mm a v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 ЭК UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 ЭИ UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 ЭИ UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (y-MM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09

yMEd (y-MM-dd, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05, Оп
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22, Бэ
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15, Сб

yMMM (y MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Олун
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Ахс
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Блҕн_йн

yMMMEd (y MMM d, E)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Олун 5, Оп
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Ахс 22, Бэ
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Блҕн_йн 15, Сб

yMMMM (y MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Олунньу
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Ахсынньы
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Балаҕан ыйын

yMMMd (y MMM d)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 Олун 5
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 Ахс 22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 Блҕн_йн 15

yMd (y-MM-dd)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008-02-05
  1995-12-22T09:05:02 = 1995-12-22
 -0010-09-15T04:44:23 = -10-09-15

yQQQ (y QQQ)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 1-кы кб
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 4-с кб
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 3-с кб

yQQQQ (y QQQQ)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 1-кы кыбаартал
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 4-с кыбаартал
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 3-с кыбаартал

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

Yes

Local first day of the week

1 (Бэнидиэлинньик)

SUPPORT

See DateTime::Locale.